Elektriciteit van mest en afval

 

biomassa met biogasIn Nederland wordt zo’n 5 procent van de energie duurzaam opgewekt. Dat wil de Rijksoverheid verhogen naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. In 2050 moet alle energie in Nederland duurzaam opgewekt worden. Het is belangrijk om te investeren in groene energie, want hierdoor wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Bovendien is het goed als Nederland minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van gas, kolen en olie. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen: zonne-energie, windenergie en bio-energie.

Wat is biomassa?

akkordEen van de duurzame energiebronnen is bio-energie. Zo’n 75% van de groene stroom in Nederland is afkomstig van biomassa. Dat is organisch materiaal als hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Zo krijgt wat afval was, toch een nuttige bestemming. Bovendien vermindert bio-energie het gebruik van fossiele brandstoffen, wat de uitstoot van CO2 verlaagt. Belangrijk om te vermelden, is dat niet alle productie van biomassa duurzaam is.  Zo worden in sommige landen oerwouden gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. Ook is het mogelijk dat gewassen voor bio-energie de productie van voedselgewassen verdringen. Afspraken hierover voor Nederland staan in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Multi-inzetbare biomassa

Er zijn verschillende toepassingen voor bio-energie. Ten eerste kun je, zoals gezegd, elektriciteit en warmte opwekken door biomassa te verbranden. Daarnaast kun je groen gas maken. Dat doe je door plantenresten te vergisten of te vergassen. Hierdoor ontstaat biogas om warmte of elektriciteit mee op te wekken. Als laatste zijn benzine- en dieselleveranciers verplicht om biobrandstof bij te mengen. In 2020 moet brandstof aan de pomp 10 procent biomassa bevatten.