Home /

Homeopathie

 

homeopathieHomeopathie is een natuurlijke geneeswijze om acute of chronische klachten te behandelen. Samuel Hahnemann ontdekte de methode ongeveer 200 jaar geleden en begon die te ontwikkelen. Homeopathie stimuleert de geneeskracht van je eigen lichaam, zodat de klachten verdwijnen doordat het gezonde evenwicht wordt hersteld. In de volksmond is homeopathie alles met een natuurlijke aanpak, maar dat is onjuist.

 

Hahnemann
Christian Friedrich Samuel Hahnemann was een Duitse arts die leefde van 1755 tot en met 1843. Hahnemann ontdekte dat de werking van kinine op een gezond persoon dezelfde symptomen opleverde als bij een malariabesmetting. De gedachte kwam bij hem naar boven dat het mensen met malaria daardoor wel eens zou kunnen genezen. ‘Similia similibus curentur’, zegt men in de homeopathie. Het gelijkende geneest het gelijke. Hij testte veel stoffen op zichzelf, familie en vrienden om te zien welke vergiftigingsverschijnselen dat opleverde. Deze vergeleek hij dan met symptomen van bekende ziektes. Zo ontdekte hij steeds nieuwe medicijnen. Om de giftigheid van de stoffen te ontnemen, verdunde hij ze. Daarmee verzwakte zowel bijwerkingen als de werking. Dat was niet de bedoeling. Hahnemann bedacht toen een oplossing: potentiëren. Dat is de verdunde oplossing schudden door ritmische slagen op een veerkrachtige ondergrond. Volgens Hahnemann werd zo de werking verhoogd zonder bijwerkingen.


Inwendige geneeskracht

Iedereen bezit inwendige geneeskracht. Daar gaat homeopathie vanuit. Door omstandigheden als teleurstelling, stress, verdriet, angsten en spanningen kan deze geneeskracht zijn werk niet goed doen. Voor bijna iedere klacht is wel een passend homeopatisch middel te vinden dat de geneeskracht weer kan stimuleren om aan het werk te gaan en het lichaam weer gezond te maken.


NVKH

In Nederland zijn homeopaten verenigd in de Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten (NVKH) voor de therapeuten en in de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN voor de artsen. Dat betekent dat zij zich als hulpverleners houden aan de regels zoals die door de beroepsvereniging zijn opgesteld, zoals opleidingseisen, bescherming van patiëntengegevens etc. De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden consulten van een homeopaat geheel of gedeeltelijk. Het blijft echter verstandig om van te voren informatie aan te vragen bij je zorgverzekeraar.